Polityka prywatno艣ci - 5 Posi艂k贸w Dziennie 馃ウ Catering dietetyczny

POLITYKA PRYWATNO艢CI

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest 5pd Pawe艂 J贸藕wik z siedzib膮 przy ulicy Powsta艅c贸w Wielkopolskich 17, w miejscowo艣ci Wilkowyja (62-300 Jarocin), numer NIP: 6172217237, numer REGON: 384663119.

Do czego b臋d膮 u偶ywane Pa艅stwa dane osobowe?

Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 w celu nawi膮zania kontaktu, opracowania ofert, wykonania us艂ug i um贸w z zakresu gastronomii, dokonania transakcji sprzeda偶owych i zakupowych, zachowania relacji biznesowych, a tak偶e w celu przesy艂ania informacji w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Na jakiej podstawie b臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe?

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest artyku艂 6 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest mo偶liwo艣膰 cofni臋cia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofni臋cie zgody jest mo偶liwe na ka偶dym etapie i nie jest to zwi膮zane 聽 聽 聽 聽 聽 聽 z 偶adnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofni臋cia zgody mo偶na dokona膰 w dowolny, wybrany spos贸b (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotar艂a do wiadomo艣ci administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu mo偶emy przekaza膰 Pa艅stwa dane?

Odbiorc膮 Pa艅stwa danych osobowych s膮 pracownicy i wsp贸艂pracownicy oraz partnerzy wspomagaj膮cy administratora w jego dzia艂alno艣ci. Dane osobowe nie s膮 wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mog膮 Pa艅stwo zrobi膰 z przekazanymi nam danymi?u艂 idzie tutaj

Po wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, maj膮 Pa艅stwo prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych Pa艅stwa oraz uzyskania ich kopii, a tak偶e 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, je艣li dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora 鈥 do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Pa艅stwa danych osobowych to dane, kt贸re pochodz膮 bezpo艣rednio od Pa艅stwa (lub zosta艂y przekazane w Pa艅stwa imieniu) lub dane osobowe, kt贸re zosta艂y zebrane ze 藕r贸de艂 publicznie dost臋pnych, w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Niezale偶nie od uprawnie艅 przys艂uguj膮cych powy偶ej w zwi膮zku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktowa膰 si臋 z inspektorem danych osobowych?

Mo偶na to zrobi膰 telefonicznie pod numerem telefonu +48聽509聽633 085 lub e-mailowo pod adresem:聽m.matuszewski@brandtrainer.pl.

I Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zosta艂y okre艣lone najwa偶niejsze informacje dotycz膮ce sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez 5PD Pawe艂 J贸藕wik. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich us艂ug powi膮zanych z cateringiem dietetycznym.

Mo偶emy okresowo opracowywa膰 nowe lub oferowa膰 dodatkowe us艂ugi. Je艣li wprowadzenie nowych lub dodatkowych us艂ug spowoduje zmian臋 sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przeka偶emy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie okre艣lono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe us艂ugi b臋d膮 podlega膰 postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, 偶e rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoj膮 zgod膮 oraz powody, dla kt贸rych gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udost臋pniamy;
  • wyja艣nienie, w jaki spos贸b wykorzystujemy dane osobowe, kt贸re nam podajesz, aby艣 z cieszy艂 si臋 rado艣ci膮 korzystania z cateringu dietetycznego,
  • wyja艣nienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoj膮 prywatno艣膰.

Mamy nadziej臋, 偶e pomo偶e to Tobie zrozumie膰 nasze zobowi膮zania dotycz膮ce prywatno艣ci.聽Informacje o tym, w jaki spos贸b skontaktowa膰 si臋 z nami w przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci s膮 dost臋pne w sekcji 鈥濪ane kontaktowe鈥. Ewentualnie, je艣li nie zgadzasz si臋 z tre艣ci膮 niniejszej Polityki, pami臋taj, 偶e samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzysta膰 z naszych us艂ug.

II

Spos贸b, w jaki gromadzimy dane

Gromadzimy dane osobowe przy nast臋puj膮cy spos贸b:

  • Kiedy sk艂adasz zam贸wienie na catering dietetyczny 鈥 kiedy sk艂adasz zam贸wienie na catering dietetycznych, gromadzone s膮 konkretne dane osobowe pozwalaj膮ce realizacj臋 zam贸wienia, takie jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego
  • Kiedy trwa realizacja zam贸wienia 鈥 jak膮 zamawiasz diet臋, gdzie oraz jakie masz preferencje 偶ywieniowe
  • Je艣li piszesz do nas e-maila 鈥 w zale偶no艣ci od jego tre艣ci, zapisujemy w贸wczas informacje o uwagach do zam贸wienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywi艣cie je艣li podajesz 鈥 dane osobowe niezb臋dne do realizacji zam贸wienia.
  • Je艣li zapisujesz si臋 do newslettera – zapisujemy Tw贸j adres e-mail do realizacji wysy艂ki informacji handlowych o produktach, promocjach i wydarzeniach.

聽III

Dane osobowe, kt贸re gromadzimy

W poni偶szych tabelach wyszczeg贸lnili艣my kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osoboweCel przetwarzania
Imi臋 i nazwiskoWeryfikacja p艂atno艣ci, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zam贸wieniu, dostawach
Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zam贸wie艅 oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zam贸wieniu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
Nr telefonuInformowanie o nag艂ych op贸藕nieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudno艣ci z dostaw膮 produktu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zni偶ek lub dop艂at za dostaw臋

聽IV

Przetwarzanie i udost臋pnianie danych osobowych podmiotom zewn臋trznym

Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez firmy, z kt贸rymi wsp贸艂pracujemy w celu realizacji warunk贸w umowy sprzeda偶y. S膮 to firmy dostarczaj膮ce oprogramowanie, czy kurierskie lub ksi臋gowe. Firmy te jedynie przetwarzaj膮 dane osobowe, ale nie s膮 ich administratorami, wi臋c nie mog膮 nimi w dowolny spos贸b dysponowa膰.

Twoje dane mo偶emy udost臋pnia膰 urz臋dom pa艅stwowym takim jak np. Urz膮d Skarbowy, czy inny podmiot, kt贸ry b臋dzie mia艂 podstaw臋 prawn膮 do udost臋pnienia im Twoich danych osobowych.

 

V Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe u偶ytkownika przechowujemy tak d艂ugo, jak jest to konieczne, aby dostarcza膰 catering dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowo艣ci), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klient贸w na rozw贸j oferty, czy funkcjonalno艣ci Serwisu Internetowego oraz wywi膮zywanie si臋 ze zobowi膮za艅 prawnych oraz rozstrzyganie konflikt贸w.

Na Tw贸j wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie s艂u偶y艂y one ju偶 do Twojej identyfikacji.

 

VI Bezpiecze艅stwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych u偶ytkownik贸w. Wdra偶amy odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby chroni膰 Twoje dane osobowe, jednak pami臋taj, 偶e 偶aden system nigdy nie jest ca艂kowicie bezpieczny. Wdro偶yli艣my szereg nowych procedur i zasad, takie jak Polityki Bezpiecze艅stwa Danych Osobowych, Instrukcje Zarz膮dzania Systemami Informatycznymi, regularny przegl膮d miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracownik贸w oraz szyfrowanie jednostek, na kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe.

 

VII

Zmiany w Polityce Prywatno艣ci

Okresowo mo偶emy zmienia膰 zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Ci臋 o nich w spos贸b wyra藕ny i dostosowany do okoliczno艣ci np. wysy艂aj膮c Ci wiadomo艣膰 e-mail. W niekt贸rych przypadkach powiadomimy Ci臋 z wyprzedzeniem. Dlatego te偶 prosimy o uwa偶ne czytanie takich powiadomie艅.

 

VIII

Dane kontaktowe

Dzi臋kujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatno艣ci. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomoc膮 formularza 鈥濳ontakt鈥 dost臋pnego w Serwisie Internetowym lub wys艂anie do nas wiadomo艣ci na adres: info@5pd.pl

5PD Pawe艂 J贸藕wik jest administratorem danych dla cel贸w zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

 

KONTAKT

pn.-pt. 9:00-17:00

sb. 9:00-14:00

tel. 534 575 555

email: bok@5pd.pl

Nr decyzji PA艃STWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO w Jarocinie dotycz膮cej odbioru sanitarnego dla zak艂adu Cateringu Dietetycznego 5PD Pawe艂 J贸藕wik

266/19 z dnia 29.11.2019 r.

Warszawa
Pozna艅
Kalisz
Ostr贸w Wielkopolski
Jarocin
艢roda Wielkopolska
艢rem
Chocicza
Cielcza
Jaraczewo
Kotlin
Ko藕min Wielkopolski
Pleszew
Pi艂a
Pyzdry
Radlin
呕erk贸w
艁omianki
Konstancin-Jeziorna
Raszyn
Tarnowo Podg贸rne
St臋szew
Rokietnica
Rogalinek
Puszczykowo
Pobiedziska
Paw艂owice
Pierzchno
Lusowo
Kornik
Gosty艅
Gniezno
Dopiewo
Baranowo
Z艂otniki
Zalasewo
Zakrzewo
Wysogotowo
Wiry
Suchy Las
Swarz臋dz
Prze藕mierowo
Lubo艅
Mosina
Plewiska
Robakowo
Komorniki
Kozieg艂owy
Bor贸wiec
G膮dki
Nowe Skalmierzyce
Oborniki
Chodzie偶
Trzcianka
W膮growiec
Konin
Rychwa艂
Golina
Zduny
Opat贸wek

漏 2019 5PD.pl. Wszelkie prawa zastrze偶one
Start | Diety 5PD | Dow贸z | Kontakt
Polityka prywatno艣ci | Regulamin | Realizacja: CREOTON

Catering dietetyczny z dowozem do domu. Masz pytania? Zadzwo艅: 534 575 555